Crime 24 Tass

पोलीस अंमलदार स्नेहल गजभिये यांची विदेश मंत्रालयात निवड

सन 2010 रोजी स्नेहल गजभिये हे भंडारा जिल्हा पोलीस प्रशासनात भरती झाले- संगणकीय व इतर तांत्रीक ज्ञानाच्या अनुभवाने त्यांची क्राईम ब्रांच तसेच सायबर क्राईम सेल येथे विविध गोपनीय कामकाजाकरीता नियुक्त करण्यात आले- क्राईम ब्राॅच येथे नियुक्तीस असतांना दिवस रात्र कामकाज करून खुन] दरोडे] जबरी चोरी यासारख्या गंभीर गुन्हयांचा छडा लावण्यात यांनी मोलाची भुमीका बजावलेली आहे

या प्रशंसनीय कामकाजाकरीता त्यांना सन 2019 रोजी मा- पोलीस महासंचालक मंुबई यांचेकडुन उत्कृष्ट अन्वेषण व अपराधसिध्दी या पुरस्काराने गौरविण्यात आलेले आहे- त्यांच्या तांत्रीक ज्ञानाच्या अनुभवाने त्यांचेकडे सायबर सेलची जबाबदारी दिली होती- सायबर सेल येथे कार्यरत असतांना विविध तांत्रीक गुन्हे व तपास] सायबर जनजागृती] सायबर गुन्हे प्रतिबंध तसेच विविध तक्रारदारांचे फसवणुक झालेले लाखो रूपये वाचविण्यात यश संपादन केले आहे- पोलीस नाइक स्नेहल गजभिये यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरी] उत्तम सर्विस शीट तसेच नवी दिल्ली येथे दिलेल्या उत्तम मुलाखतीमुळे त्यांची विदेश मंत्रालयाने दखल घेत मिनीस्ट्री आॅफ एक्सटरनल अफेअर्स] दिल्ली येथे निवड केलेली आहे
पोलीस नाईक स्नेहल गजभिये हे भंडारा जिल्हा पोलीस दलातुन विदेश मंत्रालय दिल्ली येथे निवड झालेले प्रथमच अंमलदार आहेत- मिनीस्ट्री आॅफ एक्सटरनल अफेअर्स] दिल्ली येथे काही महिने प्रशिक्षण घेवुन ते विदेशात सेवा देणार आहेत- या यषाकरीता पोलीस अधीक्षक श्री वसंत जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक श्री- अनिकेत भारती, गुन्हे शाखा व सायबर सेलचे निरीक्षक जयवंत चव्हान, अभिजीत पाटील व सहकारी कर्मचारी यांनी अभिनंदन केले आहे.

crime24tass
Author: crime24tass

Leave a Comment

[espro-slider id=28419]